Przedszkole Bajka

przedszkolePrzedszkole „Bajka” opiera swoją koncepcję pracy o cele i założenia opisane w aktach prawnych, jakim jest ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, a szczególnie o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz Statut Przedszkola.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
    Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

O PLACÓWCE

Przedszkole zlokalizowane jest w centrum miasta Jeleniej Góry przy ul .Piłsudskiego w dużym budynku z zadbany zielonym ogrodem oraz placem zabaw , który wyposażony jest w sprzęt do zabaw ruchowych.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola pochodzą nie tylko z terenu miasta, ale także z gmin ościennych . W przedszkolu działa 8 grup dla dzieci od 2,5 do 5i 6 latków realizujących obowiązek szkolny.

W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli , dyrektor, z-ca dyrektora oraz 11 pracowników obsługi .

Przedszkole także ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną korzystając z pomocy logopedy, pedagoga ,psychologa.

Przedszkole dodatkowo oferuje dzieciom zajęcia z języka angielskiego, rytmikę , zajęcia ceramiczne, taniec towarzyski.

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 8 sal zabaw bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne a także w meble wszystko posiada atesty. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne np. Kącik obserwacji przyrody, kącik czytelniczy itp.

Dla najmłodszych dzieci są dwie sale wypoczynkowe , salę gimnastyczną do organizowania zabaw ruchowych , muzycznych, teatralnych , rytmicznych, uroczystości, koncertów, sala ta również wyposażona jest w sprzęt sportowy ( piłki , kształtki rehabilitacyjne , tunele, rozkładany tor przeszkód, krążki, kijki, obręcze chusty klanza w różnych rozmiarach, woreczki, kamienie sensoryczne).

NEWSY:

Dzień Pluszowego Misia :)

2017-11-24 12:00

Jak co roku w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy dzień, podczas którego świętowały nasze ukochane zabawki – pluszowe misie :) Dzieci śpiewały o nich piosenki, degustowały miodku, uczestniczyły w konkursach oraz prezentowały misiowe tańce.

Teatr Igraszka w przedstawieniu pt. „Tygrysek Pietrek”

2017-11-20 12:18

Dziś aktorzy z teatru „Igraszka” przenieśli nasze dzieciaczki w bajkowy świat, w którym tygrysek Pietrek poszukiwał… ODWAGI. Co z tego wynikło? Zobaczcie sami :)

Dzień Pluszowego Misia w Książnicy Karkonoskiej

2017-11-17 12:00

Chętne dzieciaczki (wraz z opiekunami) zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie organizowanej przez Książnicę Karkonoską (ul. Bankowa 27) z okazji "Dnia Pluszowego Misia". Impreza odbędzie się 25 listopada o godz. 10:00. 

Przedszkole posiada również salę do działań twórczych wyposażoną w różnego rodzaju pomoce i materiały, stołówkę , zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

Przedszkole jest kolorowe dobrze wyposażone cały czas podnoszony jest jego standard, poprzez wszelkiego rodzaju remonty i modernizację.

Do dyspozycji nauczycieli są odbiorniki radiowe z odtwarzaczem CD, telewizor z DVD, rzutnik cyfrowy, komputery i programy wspierające naukę , oraz bogatą płytotekę z bajkami, piosenkami i muzyką relaksacyjną.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Dążymy do tego aby nasi absolwenci:

Osiągnęli dojrzałość szkolną i osiągali sukcesy w szkole,
Posiadali wiarę we własne siły i możliwości,
Posiadali bogatą wyobraźnię twórczą i byli zdolni do spontanicznej ekspresji oraz otwarci na pomysły i inspiracje.
Rozwijali swoje zdolności i możliwości.
Ścisła współpraca z rodzicami pomaga obrać wspólne cele.
Nasi Nauczyciele tworzą klimat i warunki do szeroko rozumianego środowiska edukacyjnego, umożliwiającego powstawanie w dziecku zmian rozwojowych, zgodnych z jego potencjałem.

MISJA PRZEDSZKOLA

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom harmonijnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa , wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców, kształtowanie postaw moralnych i proekologicznych, promowanie zdrowia psychicznego i fizycznego , przestrzeganie zasad wynikających z konwencji praw dziecka , organizowanie sprawnego zarządzania placówką, analizowanie i ocenianie oraz doskonalenie efektów pracy.