PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO

PRZEDSZKOLA „BAJKA”

w Jeleniej Górze

na rok szkolny 2013/2014

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Przedszkole popularyzuje świadomy udział dzieci w trosce o własne bezpieczeństwo i zdrowie , kształtuje u dzieci prawidłowe postawy i nawyki sprzyjające unikaniu zagrożeń. Wspólne oddziaływania przedszkola i rodziców umożliwiają dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych.