Procedury bezpieczeństwa COVID-19

2020-05-22 11:24

Drodzy rodzice zapraszamy do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa naszej placówki w trakcie trwania pandemii oraz prosimy o przeczytanie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji, Ministra Zdrowia, poniżej linki oraz pliki naszej placówki:
https://www.gov.pl/attachment/14fee8a9-7795-44e6-9378-3167df87821a
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%C5%BC%C5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf