Dyrekcja

Krystyna Michalak

Niepubliczne Przedszkole „BAJKA” w Jeleniej Górze.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „BAJKA”. Pełni funkcję dyrektora od 1983 r. – początkowo w przedszkolu miejskim, w którym przez wiele lat odbywały się ćwiczenia dla studentów Kolegium Nauczycielskiego, a od września 2001 r. – w Niepublicznym Przedszkolu „BAJKA”, w które placówka została przekształcona.

Dzięki staraniom Dyrektora przedszkola, przeprowadzonym remontom, modernizacjom, inwestycjom, a także dobrze wyposażonym salom zostały stworzone optymalne warunki do zabawy i wszechstronnego rozwoju. Krystyna Michalak zwiększyła o 140 liczbę miejsc w przedszkolu dla dzieci z miasta i okolic. Ponadto oferta edukacyjna oraz wsparcie fachowców, których zatrudnia, w tym pedagogów i logopedy, zapewnia dzieciom dobry start w szkole, co ma znaczący wpływ na wysokie zainteresowanie placówką ze strony wymagających rodziców.


Dyrektor przedszkola, poza udziałem w wielu ogólnopolskich konferencjach, uczestniczy w różnych warsztatach na szczeblu regionalnym oraz ogólnopolskim. W ostatnich latach zdobyła certyfikaty z zakresu: „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”, „Jak wygrać walkę o jakość i być najlepszym na rynku edukacyjnym”. Wzięła również udział w międzynarodowej konferencji: „Mężczyzna i dziecko”, organizowanej z udziałem przedstawicieli z Edynburga – Kena Spence’a i Colina Chrisholma, również potwierdzonej certyfikatem.

Ponadto uczestniczyła w szkoleniach: „Logorytmika jako wspieranie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci”, „Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5-letnich”, „Organizacja wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w przedszkolu”.

Opracowała i konsekwentnie wdraża swój autorki program „Adaptacja nowo przyjętych dzieci do warunków przedszkola”, w którym uczestniczą rodzice, dzieci oraz personel przedszkola. Program ten pomaga zrozumieć rodzicom zmiany w psychice i świadomości dzieci, powodowane wejściem w przestrzeń publiczną i przyjmowaniem przez dzieci nowych zadań i funkcji.

Krystyna Michalak była konsultantem metodycznym programu regionalnego o charakterze prewencyjnym „Przedszkolak pod parasolem policji”. Organizuje również i wspiera autorskie programy swoich nauczycieli. Stworzyła warunki do realizacji europejskiego programu „The Blue Dog”. Założeniem programu było oswajanie dzieci z obecnością psów w przestrzeni społecznej oraz zapoznanie ze sposobami reagowania na nie, a także zminimalizowanie ilości zagrażających życiu pogryzień dzieci przez psy.

Swoją wiedzą służy nauczycielom, których wspiera i inspiruje do samokształcenia oraz doskonalenia zawodowego. W trakcie swojej kariery zawodowej była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała: Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, dwukrotnie Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania, trzykrotnie Nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania, dwukrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta. W 2005 r. jako wiarygodny partner została wyróżniona statuetką za przedsiębiorczość i rzetelność przez Stowarzyszenie Podatników.

Prowadzi również wiele akcji charytatywnych, takich jak: zbiórka funduszy na rzecz dzieci chorych, akcja „Góra grosza” – zbiórka funduszy na rzecz domów dziecka. Wspiera fundację „Zdążyć z pomocą”, przekazuje środki na oddział onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Jeleniej Górze.

Aktywność Krystyny Michalak w zakresie organizacji przedszkola, jak i doskonalenia siebie oraz nauczycieli, przedkłada się na sukcesy wychowanków. Ich udział w programach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, w konkursach, olimpiadach i przeglądach artystycznych jest nagradzany wysokimi lokatami.

Za całokształt pracy w roku 2011 Dyrekcja otrzymała nagrodę Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej ustanowioną i przyznawaną przez miesięcznik "Bliżej Przedszkola" edycja 2010/2011 r.