Plan pracy niepublicznego przedszkola "Bajka"
w Jeleniej Górze na rok szkolny 2013/2014

 

Priorytety na rok szkolny 2013/2014

Przedszkole popularyzuje świadomy udział dzieci w trosce o własne bezpieczeństwo i zdrowie , kształtuje u dzieci prawidłowe postawy i nawyki sprzyjające unikaniu zagrożeń. Wspólne oddziaływania przedszkola i rodziców umożliwiają dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych.