Plan dnia

PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

6:00 - 8:00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Rozmowy z rodzicami.

8:00 - 8:30

Porządkowanie sali. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.

8:30-9:00

I Śniadanie.

9:00 - 10:00

Zabawy wychowawczo-dydaktyczne planowane i spontaniczne

10:00-10:30

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.

10:30-12:30

II śniadanie

12:00 – 13:30

odpoczynek dzieci młodszych gr I, II dzieci starsze. Zabawy wychowawczo-dydaktyczne i zajęcia dodatkowe, zabawy ruchowe zabawy sportowe praca indywidualna w małych zespołach i z całą grupą - ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne.

13:30–14:00

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.

14:00-15:00

Obiad

15:00-16:30

Zabawy; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

16:30-19:00

Zabawy dowolne. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Praca wyrównawcza z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.