O nas

O placówce

Przedszkole zlokalizowane jest w centrum miasta Jeleniej Góry przy ul .Piłsudskiego w dużym budynku z zadbany zielonym ogrodem oraz placem zabaw , który wyposażony jest w sprzęt do zabaw ruchowych.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola pochodzą nie tylko z terenu miasta, ale także z gmin ościennych . W przedszkolu działa 8 grup dla dzieci od 2,5 do 5i 6 latków realizujących obowiązek szkolny.

W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli , dyrektor, z-ca dyrektora oraz 11 pracowników obsługi .

Przedszkole także ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną korzystając z pomocy logopedy, pedagoga ,psychologa.

Przedszkole dodatkowo oferuje dzieciom zajęcia z języka angielskiego, rytmikę , zajęcia ceramiczne, taniec towarzyski.

Baza przedszkola

Placówka posiada 8 sal zabaw bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne a także w meble wszystko posiada atesty. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne np. Kącik obserwacji przyrody, kącik czytelniczy itp.

Dla najmłodszych dzieci są dwie sale wypoczynkowe , salę gimnastyczną do organizowania zabaw ruchowych , muzycznych, teatralnych , rytmicznych, uroczystości, koncertów, sala ta również wyposażona jest w sprzęt sportowy ( piłki , kształtki rehabilitacyjne , tunele, rozkładany tor przeszkód, krążki, kijki, obręcze chusty klanza w różnych rozmiarach, woreczki, kamienie sensoryczne).


Przedszkole „Bajka” opiera swoją koncepcję pracy o cele i założenia opisane w aktach prawnych, jakim jest ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, a szczególnie o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz Statut Przedszkola.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
  • Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)