W sprawie likwidacji pięciu niepublicznych przedszkoli

2020-10-15 12:00

KOCHANI RODZICE,

W piątek 09.10.2020 poinformował nas e-mailem, PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY Jerzy Łużniak o likwidacji pięciu niepublicznych przedszkoli.

W związku z tym w Jeleniej Górze pojawiła się fala protestów, do których przyłączyło się też nasze przedszkole. Przysyłamy państwu apele wysłane przez rodziców innych przedszkoli do Pana Prezydenta, które całkowicie odzwierciedlają problemy wszystkich grup społecznych.
Między innymi:
• Około 700 dzieci będzie przeżywało stres związany ze zmianami wychowawców być może i przedszkoli.
• Około 1400 rodziców i ich rodzin, będzie borykało się z niewiadomą czy ich dzieci dostaną się do przedszkoli, jeśli tak czy trafią do tych samych.
• Około 100 osób personelu tychże placówek nie ma pewności czy znajdzie zatrudnienie i dokończy pracę ze swoimi wychowankami.

Proszę o uważne przeczytanie tych apeli i nie pozwólcie kochani na manipulację WAMI RODZICAMI, KTÓRYCH MIASTO PRÓBUJE POZYSKAĆ OBIETNICĄ O DARMOWYM PRZEDSZKOLU.

Darmowe to jest minimum, za pozostałe godziny trzeba zapłacić, wyżywienie trzeba zapłacić, za dodatkowe zajęcie również trzeba zapłacić. U nas w tych 250 złotych czesnego WSZYSTKIE DZIECI SĄ RÓWNE. Wszystkie mogą uczestniczyć w zajęciach rytmika, j. angielski, tańce towarzyskie, teatry, koncerty, etc. (Chwilowo oczywiście ograniczone pandemią). Przeczytajcie państwo te apele i jeśli się z nimi zgadzacie to „POŁĄCZMY SWOJE SIŁY I RAZEM Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI ZAWALCZMY O NASZE DZIECI”.

Rodzice z innych przedszkoli wraz z naszymi opracowali list do Pana Prezydenta, który jest do pobrania u nauczyciela waszego dziecka w grupie. Rodzice proponują, aby każdy był od jednej rodziny, aby Pan Prezydent zobaczył jaka jest skala problemu, którego nie konsultował z Wami. Dlatego też po podpisaniu prosimy zwrócić ten list ponownie do nauczyciela, gdyż jedna z Matek zabierze i odda za potwierdzeniem ilości w Urzędzie Miasta.

Niepubliczne przedszkola powiadomią Kuratorium Oświaty, MEN, Urząd Marszałkowski oraz inne instytucję o zamiarze zniszczenia dorobku przedszkoli niepublicznych.

Dołączone posty:
POST: Hubert Papaj Wczoraj o 10:11
W związku z skandaliczną i niezrozumiała dla wielu rodziców dzieci, właścicieli prywatnych przedszkoli i mieszkańców decyzją Prezydenta Miasta mówiącą o tym, iż pięć niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w obiektach Miasta będzie funkcjonować jako przedszkola publiczne, wystąpiłem z interpelacją zadając m.in. następujące pytania:
1. Czy osoby obecnie zatrudnione w niepublicznych przedszkolach zostaną zwolnione, czy deklaruje Pan przejęcie wszystkich pracowników do przedszkoli publicznych na równoważnych warunkach pracy i płacy jak obecnie?
2. Czy zostaną utrzymane wszystkie zajęcia dodatkowe świadczone obecnie przez przedszkola niepubliczne ?
3. Czy Pan Prezydent wie iż np. 2,5-letni maluch może zostać zapisany do publicznego przedszkola w szczególnie uzasadnionym przypadku. Prywatne przedszkola przyjmują dzieci w takim wieku, a niektóre z nich są otwarte także dla dwulatków. Czy gwarantuje Pan, że do przedszkoli publicznych będą przyjmowane dzieci w tym wieku? A jeśli nie to co mają zrobić rodzice tych dzieci ?
4. Prywatne przedszkola zapewniają opiekę dłużą od określonych w ustawie 5 godzin, są czynne do późnego popołudnia, działają również w wakacje. W publicznej jednostce dłuższy pobyt dziecka wymaga dopłaty. W jakiej wysokości rodzice dzieci w przedszkolu publicznym będą musieli wnosić opłaty za dodatkowe godziny pozostawania dziecka pod opieką?
5. W przedszkolach niepublicznych przeważnie grupy dzieci są mniej liczne, realizują program w bardziej kameralnym gronie. Miejskie przedszkola prowadzą zajęcia w grupie często 25 maluchów. Czy gwarantuje Pan, że nie będzie zwiększona liczebność obecnych grup funkcjonujących w przedszkolach niepublicznych?
6. Czy zagwarantuje Pan, iż nieruchomości miejskie, które są obecnie wydzierżawiane przedszkolom niepublicznym nie zostaną sprzedane w ciągu najbliższych 10 lat na rzecz innych podmiotów (np. w przypadku decyzji o przeniesieniu, czy też likwidacji już nowego przedszkola miejskiego) ?
7. Ile dodatkowych miejsc pracy zostanie utworzonych w przypadku utworzenia przedszkoli publicznych, w odniesieniu do obecnie funkcjonujących placówek?
8. Z jakimi kosztami związane będzie powołanie do życia 5 przedszkoli publicznych a w szczególności ?
a. O ile wzrosną całkowite wydatki Miasta odnośnie przedszkoli?
b. O ile wzrosną nakłady na remonty i inwestycje w odniesieniu do przedmiotowych pięciu nieruchomości w ciągu najbliższych 5 lat?
c. Czy Miasto ma określone szacunkowe nakłady jakie musza być corocznie poniesione na poszczególne nieruchomości w obecnym stanie ich funkcjonowania celem uruchomienia w nich placówek publicznych?
d. Czy Miasto ma szacunki określające koszty powołani placówek publicznych (przykładowo zakup urządzeń, wyposażenia, elementów małej architektury, zabawek n placach zabaw, które już nie stanowią własności Miasta a są nabyte przez obecnych najemców) ?
9. Proszę o doprecyzowanie oczekiwań społecznych na które się Pan powołuje, czy były przeprowadzane ankiety wśród mieszkańców, konsultacje społeczne, dyskusje czy jakaś inna forma na podstawie której podał Pan tą przesłankę?
10. W związku z tym, że publiczne przedszkole ma zacząć prowadzić zajęcia od dnia 1 września 2021 a obecne przedszkole niepubliczne ma opuścić budynek do 30 czerwca 2021 co będzie z dziećmi przez okres dwóch miesięcy? Czy wszystkie będą miały zagwarantowaną nieprzerwaną opiekę w tym czasie?
Nie podejrzewam, iż zamiarem Prezydenta jest jedynie utworzenie kolejnych stanowisk, rozbudowanie w strukturach UM komórek odpowiedzialnych za nadzór nad placówkami czy też zamiar ewentualnej późniejszej sprzedaży tych nieruchomości w celu poprawy kondycji finansowej Miasta, ale sposób postepowania budzi duże wątpliwości.

POST: Bogumił Miechur do Jerzy Łużniak 10 października o godzinie 23:35
Szanowny Panie Prezydencie.
Jestem rodzicem jednego z dzieci, które uczęszcza do niepublicznego przedszkola, które ma Pan w planie przekształcić na jednostkę publiczną. W piśmie do Dyrektorów wszystkich 5 niepublicznych placówek (z dnia 09.10.2020r.) jako powód zmian podaje Pan te trzy enigmatyczne argumenty :
1. Oczekiwania społeczne – proszę podać konkretnie kto i jakie ma oczekiwania? Proszę o cytowanie pism oraz przekazanie ilości tychże pism? Protokoły z konsultacji społecznych? Etc.
2. Aspekty organizacyjne – proszę podać konkretnie o jakie aspekty organizacyjne chodzi?
3. Aspekty finansowe – proszę podać konkretnie jakie aspekty finansowe ma Pan na myśli? Jakie finansowe uzasadnienie ma Pan przygotowane?
Nie mogę obojętnie również przejść obok ostatniego akapitu Pańskiego pisma, w którym prosi Pan aby Dyrektorzy jednostek niepublicznych, w rozmowach z rodzicami przekazali (rodzicom) informację o zapewnieniu miejsca w przedszkolu dla wszystkich dzieci, niezależnie od przeprowadzanych zmian. Posiadając JOKERA w ręku jakim są budynki w/w niepublicznych jednostek kupczy Pan nimi Panie Prezydencie w sposób nonszalancki i w mojej ocenie wręcz nieetyczny. Czy kiedykolwiek zorganizował Pan konsultacje społeczne z rodzicami tych niepublicznych jednostek? Panie Prezydencie, przedszkole to nie tylko budynek – to miejsce w którym Nasze dzieci czują się bezpiecznie, to usługi prowadzone przez doświadczoną i profesjonalną kadrę, to reputacja, to niezależność, to standardy wybiegające dużo dalej niżeli to co proponują jednostki publiczne podlegające pod Pański zarząd. A na samym końcu najważniejsze ZAUFANIE jakim darzymy te jednostki. Proszę nie uszczęśliwiać mnie na siłę bo ja czy inni rodzice decydujemy samodzielnie i niezależnie ile i komu płacimy oraz kto się opiekuje Naszymi najcenniejszymi dziećmi. To my dokonujemy wyboru!
Ja nie prosiłem i nie proszę Pana o „pomoc”.
Wzywam Pana, aby pozostawił Pan dobrze funkcjonujące jednostki oraz aby wyszedł Pan samodzielnie naprzeciw ich oczekiwaniom i w końcu zdobył się na odwagę i podpisał wieloletnie umowy dzierżawy budynków. Jeśli wieloletnia dzierżawa podziemi pod Wzgórzem Kościuszki jest dla Miasta czymś możliwym to tym bardziej realne będzie zawarcie umowa dzierżawy z jednostkami, które realizują funkcje edukacyjne dla lokalnego społeczeństwa.
Całkowicie niezrozumiały jest dla mnie powód organizacyjny zmian gdyż przedszkole do którego uczęszcza już moje drugie dziecko oferuje o wiele bogatszy program nauczania rozwinięty o multum zajęć dodatkowych. Oczekiwałbym jako członek społeczeństwa, aby podlegające pod Pana jednostki przedszkoli publicznych dokonały zmian w swoim funkcjonowaniu a nie na odwrót. Jednostki publiczne niestety oferują niższe standardy.
Trzeci powód finansowy jest wręcz kuriozalny. Panie prezydencie chcącemu nie dzieje się krzywda - jeśli chcę płacić więcej o ok. 110 zł niż za przedszkole publiczne to jest to wyłącznie moja decyzja.
Proszę o zmianę planów, ponieważ jesteśmy mieszkańcami tego miasta, podatnikami, współfinansujemy Miasto i nikt z Nas nigdy nie prosił Pana o tą „Niedźwiedzią przysługę” jaką Pan Nam teraz szczodrze oferuje.
Proszę o odpowiedź na wszystkie zadane pytania.
z poważaniem
Bogumił Miechur